عاشقانه ,نژاد ,فرخی ,ستاره ,فرخی نژاد ,ستاره فرخی

شعر حرمت از ستاره فرخی نژاد

دسته بندی:عاشقانه

در شعر من

تمام قد ایستاده ای....

به حرمت کدام واژه
نمیدانم...

هجایی
به بلندای قامتت
باید....

تا قصیده ای
به برازندگی آغوشت
قواره بگیرم....

شعر مرتبط با این شعر:شعر عاشقانه ی «خرافه» از ستاره فرخی نژاد

می توانید این شعر را به صورت سند PDF دریافت نمایید.

 

منبع اصلی مطلب : اشعار ستاره فرخی نژاد
برچسب ها : عاشقانه ,نژاد ,فرخی ,ستاره ,فرخی نژاد ,ستاره فرخی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : شعر عاشقانه ی «حرمت» از ستاره فرخی نژاد